مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دماوند
چهار شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۱۲/۱۳)
Wednesday , (2021/03/03)
تابلوی اعلانات عمومی

کد خبر عنوان آمار بازدید
آدرس: دماوند - میدان 17شهریور خیابان مصلی روبروی بانک کشاورزی
تلفن : 02176326661 نمابر : 02176326661
کدپستی : 3971813661 
ایمیل:eorg1281@medu.gov.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir