مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دماوند
چهار شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۱۲/۱۳)
Wednesday , (2021/03/03)
سرویس های میز خدمت

Image
صدور موافقت اصولی مدارس و مراكز پیش دبستانی و آموزشگاههای زبان و علمی

کد 18082279100

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
صدور مجوز فعالیت مدارس و مراكز پیش دبستانی وآموزشگاههای زبان وعلمی

کد 18082279101

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
تمدید مجوز فعالیت مدارس و مراكز پیش دبستانی وآموزشگاههای زبان وعلمی

کد 18082279102

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
توقف فعالیت مدارس و مراكز پیش دبستانی وآموزشگاههای زبان وعلمی

کد 18082279103

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
صدور مدرك دیپلم

کد 18082280100

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزی

کد 18082280101

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
صدور گواهینامه مهارتی فنی و حرفه ای و كاردانش

کد 18082280102

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
صدور تاییدیه مدرك تحصیلی دانش آموزی

کد 18082280103

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز دولتی و غیردولتی

کد 18082281000

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
رسیدگی به شكایات حوزه آموزش و پرورش

کد 1

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
ارائه آمار و اطلاعات مدارس و دانش آموزان كشور

کد 1

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
آموزش و پرورش دانش آموزان ابتدایی

کد 18012284100

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
آموزش و پرورش دانش آموزان متوسطه

کد 18022284101

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
برگزاری مسابقات و جشنواره های علمی- فرهنگی- هنری و ... دانش آموزان و معلمان

کد 18082284102

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
ارائه مشاوره آموزشی- تربیتی- فرهنگی و بهداشتی به دانش آموز و خانواده آن

کد 18062284104

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
حمایت از تشكل های دانش آموزی (شورای دانش آموزی- بسیج دانش آموزی و )

کد 18062284104

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات داخلی و خارجی

کد 17012284105

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
نظارت برعملكردمدارس آموزش از راه دور

کد 18081264103

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
انجام كلیه مراحل ثبت نام دانش آموزان تا فارغ التحصیلی

کد 18081264102

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
صدورمجوز بهره برداری از مراكز آموزش از راه دور

کد 18081264101 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
صدور موافقتنامه اصولی راه اندازی مراكز آموزش از راه دور

کد 18081264100 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
تامین كتب درسی و مواد رسانه های آموزشی

کد 18081263000 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
ارائه فضا و خدمات برگزاری آزمون ‌های سایر دستگاه ها

کد 18082288000 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
تألیف كتاب‌های درسی و پرورشی دانش آموزی(در سطح وزارت انجام می گیرد)

کد 18062287000 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
اعطای تسهیلات حمایتی از ثبت مقالات- ‌پژوهش‌ها- تحقیقات و اختراعات دانش آموزان

کد 18072286000 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
تخصیص نیرو به مدارس غیردولتی

کد 13012285000 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
ایجاد زیرساخت های نرم افزاری وسخت افزاری مورد نیاز

کد 18081264104 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
تأمین رسانه های آموزشی ازجمله كتابها و منابع درسی و كمك درسی برای دانش آموزان

کد 18081264105 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
صدور موافقتنامه اصولی راه اندازی مدارس و مراكز غیر دولتی

کد 18081265100 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
صدورمجوز بهره برداری از مدارس و مراكز غیر دولتی

کد 18081265101 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
رتبه بندی مدارس و مراكز غیر دولتی به منظورتعیین شهریه مدارس

کد 18081265102 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
رتبه بندی مدارس و مراكز غیر دولتی به منظور نظارت وارزیابی عملكرد آنها

کد 18081265103 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
آموزش ومشاوره خانواده

کد 18081265103 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
ارائه خدمات برقراری تعامل و ارتباط بین مدیر-معلمان- دانش آموزان و اولیاء

کد 18061266101

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
راهبری فضاهای آموزشی- پرورشی- ورزشی مدارس و واحدهای سازمانی

کد 15021267000 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
ارائه خدمات سواد آموزی

کد 18011268000 

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
ثبت شكایت

کد 1

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

آدرس: دماوند - میدان 17شهریور خیابان مصلی روبروی بانک کشاورزی
تلفن : 02176326661 نمابر : 02176326661
کدپستی : 3971813661 
ایمیل:eorg1281@medu.gov.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir