مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دماوند
شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۷/۰۲)
Saturday , (2022/9/24)
ورود به بخش فراموش کردن رمز پرسنل
نام کاربری
کد ملی
شماره حساب
کد امنیتی زیر


آدرس: دماوند - میدان 17شهریور خیابان مصلی روبروی بانک کشاورزی
تلفن : 02176326661 نمابر : 02176326661
کدپستی : 3971813661 
ایمیل:eorg1281@medu.gov.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir